รถยนต์เช่า
สัญลักษณ์ : = จำนวนที่นั่ง = ความจุกระเป๋าใหญ่ = ความจุกระเป๋าเล็ก
  Price/Day
Mazda 2 Elegance

4
1
2
- Automatic
- Air Conditioning
- AM/FM,CD Player

900 ฿
Honda Brio 1.2

4
1
2
- Automatic
- Air Conditioning
- AM/FM, USB Player

900 ฿
Toyota New Vios 1.5

4
1
2
- Automatic
- Air Conditioning
- AM/FM,CD Player
- ABS/Airbag

900 ฿
Toyota Yaris 1.2

4
1
2

1,200 ฿
Toyota NewVios 2018

5
2
1

1,300 ฿
Toyota NewVios 2019

5
2
1

1,300 ฿
Honda New City 1.5

5
2
2

1,300 ฿
Toyota Commuter 2.5

9
4
2
- V.I.P
- Air Conditioning
- Driver

2,000 ฿
 

อุปกรณ์เสริมอื่นๆ
Portable GPS Navigator / ที่นั่งสำหรับเด็ก


ªÍÂÊì ¤ÒÃìàù·ì·ÍÅ ÁÕºÃÔ¡ÒÃöàªèÒÃÐÂÐÂÒÇ ÊÓËÃѺÅÙ¡¤éÒ»ÃÐàÀ·Ë¹èǧҹ ËÃ×Íͧ¤ì¡Ã
ÃÒÂÅÐàÍÕ´à¾ÔèÁàµÔÁ ¤ÅÔ¡·Õè¹Õè

© ʧǹÅÔ¢ÊÔ·¸Ôì 2553 : ºÃÔÉÑ· ªÍÂÊì ¤ÒÃìàù·ì·ÍÅ ¨Ó¡Ñ´