จุดบริการรถเช่า CHOICE CAR RENTAL (Hotel M) 
ชั้น 1 โฮเทล เอ็ม (ติดกับประตูท่าแพ) ถ.มูลเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์: 053-227111, 089-7001870
โทรสาร: 053-326621
อีเมล์: choice-hotelm@hotmail.com 
เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 17.00 น. 
บริษัท ชอยส์ คาร์เรนท์ทอล จำกัด (สำนักงานใหญ่) 
14 ซอย 8ก ถ.เจริญเมือง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์: 053-266222, 053-266166 
แฟกซ์: 053-308014
อีเมล์: Choice-ccr@hotmail.com 
เวลาทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.

ศูนย์บริการ CHOICE SERVICE
14 ซอย 8ก ถ.เจริญเมือง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์: 053-266222, 053-266166
มือถือ: 089-6351322
แฟกซ์: 053-308014
เวลาทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.

© ʧǹÅÔ¢ÊÔ·¸Ôì 2553 : ºÃÔÉÑ· ªÍÂÊì ¤ÒÃìàù·ì·ÍÅ ¨Ó¡Ñ´