ใช้รถยนต์เช่า คุ้มค่า... กว่าที่คิด
ไม่จำกัดระยะทางการใช้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อม และเปลี่ยนอะไหล่ รับผิดชอบค่าเบี้ยประกัน/ค่าภาษีรถยนต์ และสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย
ดูรายละเอียดและเงื่อนไขการเช่า


ใช้รถยนต์เช่า คุ้มค่า...กว่าที่คิด

เปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจาก Choice

กรณีเช่ารถยนต์

 1. จ่ายเพียงค่าเช่ารายเดือนเท่านั้น
 2. ไม่จำกัดระยะทางการใช้
 3. ตรวจสภาพรถ บำรุงรักษาทุกๆ 1 เดือน หรือ 5,000 กม.
 4. CHOICE รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมเครื่องยนต์ และเปลี่ยนอะไหล่
 5. CHOICE ให้บริการดูแลซ่อมบำรุง โดยเช็คเข้าศูนย์บริการตลอดการใช้งาน
 6. CHOICE รับผิดชอบค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ประเภทที่ 1 คุ้มครองสูงสุดถึง 10,000,000 บาท
 7. CHOICE รับผิดชอบค่าภาษีรถยนต์ประจำปี ตลอดอายุการเช่า
 8. CHOICE ดำเนินการเปลี่ยนรถยนต์ให้เช่าใหม่ทุกระยะเวลา 3 ปี
 9. บริการรถยนต์ทดแทนประเภทเดียวกันกับรถยนต์ที่เช่าหรือเหนือกว่า ในกรณีที่รถยนต์เกิดอุบัติเหตุหรือขัดข้อง
 10. หักค่าเช่าเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ 100 เปอร์เซ็นต์
 11. ภาษีมูลค่าเพิ่ม จากค่าเช่า CHOICE ใช้เป็นภาษีซื้อได้


กรณีซื้อรถยนต์

 1. ต้องใช้เงินหมุนเวียนของบริษัท
 2. ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมและบำรุงรักษาตลอดไป
 3. หากรถเสีย จะเสียโอกาสและเวลาในการใช้งาน
 4. ต้องทำประกันอุบัติเหตุเองทั้งหมด
 5. เมื่อต้องเปลี่ยนรถยนต์ใหม่ต้องลงทุนใหม่
 6. หักเป็นค่าเสื่อมราคา
 7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อรถเก๋งใช้เป็นภาษีซื้อไม่ได้
 8. ต้องรับผิดชอบการจ่ายภาษีรถยนต์ประจำปี
 9. ต้องเสียค่าใช้จ่ายติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมภายในรถเอง
 
ผู้นำด้านรถยนต์เช่าระยะยาว หนึ่งในภาคเหนือ ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า
รายละเอียดเพิ่มเติม
เลือกสรรรถยนต์ที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน โดยเน้นความปลอดภัย และความสะดวกสบายในการใช้งาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
บริการมากมายเฉพาะลูกค้า ชอยส์ คาร์เรนท์ทอล เท่านั้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ใช้รถยนต์เช่า คุ้มค่า... กว่าที่คิด
รายละเอียดเพิ่มเติม
หลากหลายหน่วยงานที่ให้ความไว้วางใจ เลือกใช้บริการรถยนต์เช่า จากเรา
รายละเอียดเพิ่มเติม

© สงวนลิขสิทธิ์ 2551 : บริษัท ชอยส์ คาร์เรนท์ทอล จำกัด