ãªéö¹µìàªèÒ ¤ØéÁ¤èÒ... ¡ÇèÒ·Õè¤Ô´
äÁè¨Ó¡Ñ´ÃÐÂзҧ¡ÒÃãªé ÃѺ¼Ô´ªÍº¤èÒãªé¨èÒÂ㹡ÒëèÍÁ áÅÐà»ÅÕè¹ÍÐäËÅè ÃѺ¼Ô´ªÍº¤èÒàºÕé»ÃСѹ/¤èÒÀÒÉÕö¹µì áÅÐÊÔ·¸Ô¾ÔàÈÉÍ×è¹æ ÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒÂ
´ÙÃÒÂÅÐàÍÕ´áÅÐà§×è͹䢡ÒÃàªèÒ


1 2 3 4
24.09.2014
sfasfsf  
ada
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
24.09.2014
ssffsf  
sfsf
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
11.11.2009
ส่งมอบรถยนต์เช่า ให้ สำนักงาน กศน.เชียงใหม่  

เมื่อวันที่  9 พฤศจิกายน  52  ที่ผ่านมา ได้ส่งมอบรถ Toyota  vigo 3.0 G 4doors   ให้แก่  ตัวแทนคณะกรรมการตรวจรับ สำนักงาน กศน.เชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม
 
27.07.2009
ส่งมอบรถเช่าให้ Hortigenetics Research ( S.E.Asia ) Co.,Ltd.  

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ที่ผ่านมา  บจก.ชอยส์คาร์เรนท์ทอล ได้ส่งมอบรถ Toyota vigo 3.0 G  ให้แก่ตัวแทนผู้รับมอบจาก Hortigenetics Research ( S.E.Asia ) Co.,Ltd.

รายละเอียดเพิ่มเติม
 
11.07.2009
ส่งมอบรถเช่าให้ กฟผ.เขื่อนภูมิพล  

เมื่อวันที่  1 กรกฎาคม  52  ที่ผ่านมา  บริษัทชอยส์คาร์เรนท์ทอลจำกัด  ได้ส่งมอบรถ Toyota  camry  2.0  E  จำนวน  2   คัน ให้แก่  ตัวแทนผู้รับมอบจาก กฟผ.เขื่อนภูมิพล

รายละเอียดเพิ่มเติม
 
11.11.2009
ส่งมอบรถเช่าให้ สำนักงานอุตสาหกรรม จ. มหาสารคาม  

เมื่อวันที่  25  มิ.ย. 52  ที่ผ่านมา บจก. ชอยส์ฯ ได้ส่งมอบรถ Toyota  commuter 2.5 cc.  จำนวน  1  คัน ให้แก่  ตัวแทนคณะกรรมการตรวจรับ ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
 
27.07.2009
ส่งมอบรถเช่าให้ สำนักงานอุตสาหกรรม จ. พิษณุโลก  

 เมื่อวันที่ 5  มิ.ย. 52  ที่ผ่านมา บจก.ชอยส์ฯ  ได้ส่งมอบรถ Toyota  commuter 2.5 cc.  จำนวน  1  คัน ให้แก่  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม
 
11.07.2009
ส่งมอบรถเช่าให้ สำนักงานอุตสาหกรรม จ. กำแพงเพชร  

เมื่อวันที่  4 มิ.ย. 52  ที่ผ่านมา บจก. ชอยส์ฯ  ได้ส่งมอบรถ Toyota  commuter 2.5 cc.  จำนวน  1  คัน ให้แก่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร

รายละเอียดเพิ่มเติม
 
26.06.2009
ส่งมอบรถเช่าให้ กฟผ.เขื่อนภูมิพล  

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 52 ที่ผ่านมา บริษัทชอยส์คาร์เรนท์ทอล จำกัด ได้ส่งมอบรถเช่า  Toyota Fortuner 3.0 V ให้กับ กฟผ.เขื่อนภูมิพล จ.ตาก

รายละเอียดเพิ่มเติม
 
20.04.2009
รับสมัครงาน ด่วน  

บริษัทชอยส์คาร์เรนท์ทอล จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์เช่ารายวันและระยะยาว มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายบริการ 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม
 
1 2 3 4

© ʧǹÅÔ¢ÊÔ·¸Ôì 2551 : ºÃÔÉÑ· ªÍÂÊì ¤ÒÃìàù·ì·ÍÅ ¨Ó¡Ñ´