ãªéö¹µìàªèÒ ¤ØéÁ¤èÒ... ¡ÇèÒ·Õè¤Ô´
äÁè¨Ó¡Ñ´ÃÐÂзҧ¡ÒÃãªé ÃѺ¼Ô´ªÍº¤èÒãªé¨èÒÂ㹡ÒëèÍÁ áÅÐà»ÅÕè¹ÍÐäËÅè ÃѺ¼Ô´ªÍº¤èÒàºÕé»ÃСѹ/¤èÒÀÒÉÕö¹µì áÅÐÊÔ·¸Ô¾ÔàÈÉÍ×è¹æ ÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒÂ
´ÙÃÒÂÅÐàÍÕ´áÅÐà§×è͹䢡ÒÃàªèÒ

11.11.2009
ส่งมอบรถยนต์เช่า ให้ สำนักงาน กศน.เชียงใหม่  

เมื่อวันที่  9 พฤศจิกายน  52  ที่ผ่านมา ได้ส่งมอบรถ Toyota  vigo 3.0 G 4doors   ให้แก่  ตัวแทนคณะกรรมการตรวจรับ สำนักงาน กศน.เชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม
 
27.07.2009
ส่งมอบรถเช่าให้ Hortigenetics Research ( S.E.Asia ) Co.,Ltd.  

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ที่ผ่านมา  บจก.ชอยส์คาร์เรนท์ทอล ได้ส่งมอบรถ Toyota vigo 3.0 G  ให้แก่ตัวแทนผู้รับมอบจาก Hortigenetics Research ( S.E.Asia ) Co.,Ltd.

รายละเอียดเพิ่มเติม
 
11.07.2009
ส่งมอบรถเช่าให้ กฟผ.เขื่อนภูมิพล  

เมื่อวันที่  1 กรกฎาคม  52  ที่ผ่านมา  บริษัทชอยส์คาร์เรนท์ทอลจำกัด  ได้ส่งมอบรถ Toyota  camry  2.0  E  จำนวน  2   คัน ให้แก่  ตัวแทนผู้รับมอบจาก กฟผ.เขื่อนภูมิพล

รายละเอียดเพิ่มเติม
 23.02.2010
เทคนิคการขับรถเล็ก ให้ปลอดภัย  

      การขับรถเล็ก ๆ ก็ขอให้ตระหนักไว้เสมอว่า  เมื่อถนนเมืองไทยเสรีให้รถทุกคันมีสิทธิ์ใช้  โดยเฉพาะถนนนอกเขตเมือง  มีตั้งแต่พาหนะ 2 - 22 ล้อเป็นรถกึ่งพ่วง รถพ่วง รถบรรทุก วิธีการที่พอจะทำให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอย่างแรกคือพยายามอย่าเข้าไปใกล้รถใหญ่ๆ   

รายละเอียดเพิ่มเติม
23.02.2010
การขับรถเกียร์ออโต้ให้ประหยัดน้ำมัน  

การใช้ความเร็วรอบ 1200 - 2000 จะช่วย ประหยัดน้ำมันได้มากจริงๆ
 

รายละเอียดเพิ่มเติม
29.10.2009
เทคนิคการขับรถขึ้นเขา  

พื้นที่โดยทั่วไปของภาคเหนือ  เป็นภูเขา และ พื้นที่ราบบนภูเขา    สำหรับการขับรถขึ้น-ลง พื้นที่ลาดชัน เพื่อป้องกันความผิดพลาด และเพื่อเป็นการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ของรถท่านเอง

ซึ่งเราขอนำเสนอหลักการขับรถขึ้นเขาคร่าวๆ ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม
07.09.2009
ข้อพึงปฏิบัติเมื่อประสบภัยจากรถ  

เมื่ออุบัติเหตุรถยนต์เกิดขึ้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ หรือผู้พบเห็น ควรปฏิบัติ ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ä·ÂÃÑ° | Toyota | Honda | Nissan | Mazda | Mitsubishi | Isuzu | Chevrolet
¡Ãا෾»ÃСѹÀÑ | ä·Â»ÃСѹÀÑ | Êè§àÊÃÔÁ»ÃСѹÀÑ | »ÃСѹÀÑÂä·ÂÇÔÇѲ¹ì
ÍÂÙè㨡ÅÒ§àÁ×ͧàªÕ§ãËÁè ã¡ÅéÅÒ¹à͹¡»ÃÐʧ¤ìªèǧ»ÃеٷèÒá¾ÍѹµÃСÒÃµÒ ºÃÔ¡Ò÷èÒ¹´éÇÂËéͧ¾Ñ¡ÊÐÍÒ´ ÊдǡʺÒ´éÇÂà¤Ã×èͧÍӹǤÇÒÁÊдǡ·Õè¤Ãº¤Ãѹ ã¹ÃÒ¤Òà»ç¹¡Ñ¹àͧµé͹ÃѺ·èÒ¹¼ÙéÁÒàÂ×͹´éÇÂÍѸÂÒÈÑÂäÁµÃբͧªÒÇÅéÒ¹¹Ò àʹèËìàªÕ§ãËÁè·Õè»ÃзѺ㨼ÙéÁÒàÂ×͹ ¸ÃÃÁªÒµÔáË觢عà¢ÒáÁ¡äÁé¹Ò¹Ò¾Ñ¹¸Øì ¤ÇÒÁͺÍØ蹢ͧÇѲ¹¸ÃÃÁ»ÃÐླÕÅéÒ¹¹Òä·Â·Õ觴§ÒÁ áÅзÕè¹Õè¤×Íʶҹ·Õè ·Õè·èÒ¹¨Ð»ÃзѺ㨠ÁÔÃÙéÅ×Á  

 
แลกลิ้งค์ นำ Code ข้างล่างไปไว้ในเว็บของท่านแล้วแจ้ง webmaster ด้วยนะครับ
 
¼Ùé¹Ó´éҹö¹µìàªèÒÃÐÂÐÂÒÇ Ë¹Öè§ã¹ÀÒ¤à˹×Í ãËé¤ÇÒÁÊӤѭÊÙ§ÊØ´µèÍ¡ÒÃÊÃéÒ§¤ÇÒÁ¾Ö§¾Í㨢ͧÅÙ¡¤éÒ
ÃÒÂÅÐàÍÕ´à¾ÔèÁàµÔÁ
àÅ×Í¡ÊÃÃö¹µì·Õèä´é¤Ø³ÀÒ¾áÅÐÁҵðҹ â´Âà¹é¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ áÅФÇÒÁÊдǡʺÒÂ㹡ÒÃãªé§Ò¹
ÃÒÂÅÐàÍÕ´à¾ÔèÁàµÔÁ
ºÃÔ¡ÒÃÁÒ¡ÁÒÂ੾ÒÐÅÙ¡¤éÒ ªÍÂÊì ¤ÒÃìàù·ì·ÍÅ à·èÒ¹Ñé¹
ÃÒÂÅÐàÍÕ´à¾ÔèÁàµÔÁ
ãªéö¹µìàªèÒ ¤ØéÁ¤èÒ... ¡ÇèÒ·Õè¤Ô´
ÃÒÂÅÐàÍÕ´à¾ÔèÁàµÔÁ
ËÅÒ¡ËÅÒÂ˹èǧҹ·ÕèãËé¤ÇÒÁäÇéÇҧ㨠àÅ×Í¡ãªéºÃÔ¡ÒÃö¹µìàªèÒ ¨Ò¡àÃÒ
ÃÒÂÅÐàÍÕ´à¾ÔèÁàµÔÁ
ÃÒ¤Ò¹éÓÁѹÂé͹ËÅѧ
ÃÒ¤Ò¹éÓÁѹ¢Ò»ÅÕ¡ÀÙÁÔÀÒ¤


© ʧǹÅÔ¢ÊÔ·¸Ôì 2551 : ºÃÔÉÑ· ªÍÂÊì ¤ÒÃìàù·ì·ÍÅ ¨Ó¡Ñ´