20.04.2009  รับสมัครงาน ด่วน
  • ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายบริการ
  • เพศชาย  อายุ 25 - 35 ปี  ( ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว )
  • วุฒิการศึกษา  ปวส.ช่างยนต์ ( เครื่องกล )
  • มีประสบการณ์ในการซ่อมรถยนต์
  • มีใบอณุญาตขับขี่รถยนต์
  • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

      ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-266222 , 266166 , 240804

»Ô´Ë¹éÒ¹Õé
ʧǹÅÔ¢ÊÔ·¸Ôì 2551 : ºÃÔÉÑ· ªÍÂÊì ¤ÒÃìàù·ÍÅ ¨Ó¡Ñ´