23.02.2010  การขับรถเกียร์ออโต้ให้ประหยัดน้ำมัน

การขับรถเกียร์ออโต้ให้ประหยัดน้ำมัน


มีวิธีง่ายๆ ดังต่อไปนี้

1.การออกตัวขณะจอดนิ่งเป็นตัวที่ทำให้ใช้น้ำมันมากที ่สุด ไม่จำเป็นเลยที่จะต้องออกตัวอย่าง รวดเร็วเพื่อเอาใจคันหลัง พยายามอย่าให้รอบเกิน 2500 ดีที่สุด


2.ต้องคอยสังเกตการเปลี่ยนเกียร์ของระบบว่าจะเปลี่ยน ที่ความเร็วรอบเท่าไหร่ ส่วนมากจะเปลี่ยนที่ >3000 รอบ แต่ถ้าเราไม่เร่งเครื่องอย่างรุนแรง การเปลี่ยนเกียร์จะอยู่ที่รอบต่ำกว่านี้ได้ แต่ต้องใช้
ระยะทางมากกว่า แต่โดยรวมประหยัดกว่ามาก


3.ควรขับที่ความเร็วที่มีการเปลี่ยนเกียร์ เช่น 20, 40, 60 หรือ 80 เพราะเป็นจุดที่มีความเร็วรอบเครื่อง ต่ำที่สุด นั่นคือใช้น้ำมันน้อยที่สุด แต่ต้องระวังว่าควรจะให้มีการเปลี่ยนเกียร์ไปแล้ว เพราะก่อนที่จะมีการ
เปลี่ยนเกียร์ ความเร็วรอบจะสูงสุด กินน้ำมันมากที่สุด


4.ควรใช้แรงเฉื่อยของรถให้เป็นประโยชน์ การใช้เกียร์ว่างหรือรู้จักยกเท้าออกจากคันเร่งบ้าง จะช่วยลดการ ใช้น้ำมันได้อย่างไม่น่าเชื่อ เช่น การที่มีสี่แยกสัญญาณไฟอยู่ข้างหน้าเมื่อเห็นแล้วว่า เร่งเครื่องไปก็ไม่มี ประโยชน์ ก็ควรปลดเป็นเกียร์ว่างให้รถวิ่งไปเองก็ได้ จะสังเกตเห็นได้เลยว่าความเร็วรอบตกไปอยู่ที่ รอบเดินเบาทันที ประหยัดสุดๆเลยนะ


5.การเหยียบเบรคบ่อยๆหรือรุนแรงเป็นตัวบอกว่าคุณใช้น ้ำมันเกินความจำเป็นไปแล้ว สังเกตได้เลย   ปรับเปลี่ยนทัศนคติของการขับเสียใหม่ก็ไม่สาย


6.หลีกเลี่ยงการหยุดในที่ลาดเอียง เปลืองทั้งน้ำมันและผ้าเบรค


7.ไม่ควรขับรถชิดคันหน้าเกินไป เพราะทำให้ความเร็วไม่สม่ำเสมอ รอบเครื่องจะขึ้นลงตลอดเวลา ก็ต้อง ใช้น้ำมันทั้งนั้นแหละ


8.รู้จักขับที่เลนซ้ายบ้างก็ดี ไม่ต้องคอยหนีคันหลังจนไม่สามารถควบคุมความเร็วรถได้ ก็ต้องใช้น้ำมันเกิน ความจำเป็นอีกนั่นแหละ


9.ข้อสุดท้ายการใช้รถอย่างไม่รู้คุณค่าของน้ำมันแสดง ถึงคุณตกสมัยไปมาก เหมือนคนสูบบุหรี่ที่ไม่ใช่ของ เท่ห์อีกต่อไป

 

ขอบคุณที่มาจาก http://www.civicfdthailand.com/ipb_forum/index.php?showtopic=18639&mode=threaded&pid=582409  ,  

 http://topicstock.pantip.com/sinthor.....;/I3581866.html

 

»Ô´Ë¹éÒ¹Õé
ʧǹÅÔ¢ÊÔ·¸Ôì 2551 : ºÃÔÉÑ· ªÍÂÊì ¤ÒÃìàù·ÍÅ ¨Ó¡Ñ´