27.07.2009  ส่งมอบรถเช่าให้ Hortigenetics Research ( S.E.Asia ) Co.,Ltd.

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ตัวแทนบริษัทชอยส์ คาร์เรนท์ทอล จำกัด โดย คุณกมลพร ชุมสมาน ( คนกลาง ) ได้ส่งมอบรถ Toyota vigo 3.0 G ( A/T ) จำนวน 1 คัน ให้แก่ตัวแทนผู้รับมอบจาก Hortigenetics Research ( S.E.Asia ) Co.,Ltd. 

 เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทชอยส์ฯ ที่ได้บริการลูกค้าคนสำคัญ และขอขอบพระคุณที่ท่านไว้วางใจเลือกใช้บริการรถเช่ากับเรามาแล้วจำนวน 8  คัน

»Ô´Ë¹éÒ¹Õé
ʧǹÅÔ¢ÊÔ·¸Ôì 2551 : ºÃÔÉÑ· ªÍÂÊì ¤ÒÃìàù·ÍÅ ¨Ó¡Ñ´